top of page
חיפוש

מדריך: איך יוצרים גרף עקומת כיול במעבדה

מדריך זה יתאר את התהליך להכנת עקומת כיול (Calibration Curve), המכונה גם עקומה סטנדרטית (Standard Curve).


מה זה עקומת כיול?

עקומות כיול משמשות לעיתים קרובות בתחומים רבים, בעיקר מדעיים, כולל כימיה אנליטית וביוכימיה. עקומת כיול משמשת לקביעת הריכוז של דגימה לא ידועה, וכן לחישוב גבול הגילוי (LOD) וגבול הכימות (LOQ). העקומה נוצרת מהתגובה האינסטרומנטלית לסט של דגימות סטנדרטיות בטווח של ריכוזים. לאחר מכן, הנתונים מותאמים לפונקציה המאפשרת חיזוי של ריכוזים לא ידועים.


צפו: איך יוצרים גרף כיול באמצעות אקסל


מה צריך כדי ליצור גרף כיול?

  • ציוד מגן אישי (כפפות, חלוק מעבדה, מיגון עיניים וכו')

  • תמיסה סטנדרטית

  • חומר ממס

  • פיפטור וטיפים

  • צלוחיות או מבחנות

  • ספקטרופוטומטר UV-Vis

  • מכלי קיבטות (קובטות)

  • מחשב


מהו ספקטרופוטומטר אור נראה - אולטרה סגול (UV-Vis)?

ספקטרופוטומטר UV-vis הוא מכשיר המשמש למדידת פליטה ובליעה של אור, כדי לקבוע את ריכוז האנליט בתמיסה.


ספקטרופוטומטר UV-Vis מורכב ממקור אור, בורר אורך גל, גלאי ומחשב. מקור האור עשוי להיות מנורת קסנון בודדת, או מנורת טונגסטן או הלוגן ומנורת דאוטריום. ניתן לבחור את אורכי הגל של האור הנדרשים לזיהוי אנליטים, באמצעות מונוכרומטור או מגוון מסננים שונים.


אור ה-UV-Vis עובר דרך הדגימה ומגיע לגלאי. הפליטה נמדדת ומשמשת לחישוב הבליעה. בהתאם לממצאים מתקבל ספקטרום בליעה המשורטט על ציר ה-y האנכי, ואורך גל המשורטט על ציר ה-x האופקי.

ספקטרופוטומטר UV-VIS
ספקטרופוטומטר UV-VIS

שלב 1 - הכינו תמיסה מרוכזת

הכינו תמיסה מרוכזת על ידי שקילת המומס והעברתו למכל המאחסן עם ממס.


שלב 2 - צרו סטנדרטים לעקומת הכיול


בצעו דילול סדרתי

סמנו סדרה של צלוחיות או מבחנות. מומלץ לבחור לפחות חמישה תקנים כדי לקבל עקומת כיול טובה.


טפטפו את הנפח הנדרש של התמיסה לתוך הבקבוק הראשון. שנו את קצה הפיפטור, הוסף את נפח הממס הדרוש לבקבוק המכיל ואז ערבבו.


חזרו על תהליך זה על ידי פיפטציה מהתמיסה הקודמת לבקבוק החדש והוספת ממס.


הכינו את הדוגמאות והלא ידועים

העבירו את התמיסות לקיבטות ולאחר מכן העבירו את הדוגמאות הלא ידועות לקיבטות. הדגימות הבלתי ידועות צריכות להיות עם אותו חיץ ורמת pH כמו הסטנדרטים.


שלב 3 - הפעילו את הספקטרופוטומטר

הניחו כל תמיסה סטנדרטית בספקטרופוטומטר UV-Vis וקבלו קריאה. יש לצבור בין שלוש לחמש קריאות עבור כל תמיסה, ולרשום את הנתונים בגיליון אלקטרוני. לאחר מכן חזרו על התהליך גם עם הדגימות הלא ידועות.


שלב 4 - צרו את גרף הנתונים

שרטטו את נתוני הבליעה על ציר Y ואת נתוני ריכוז התמיסה על ציר X. אם הדגימות נמדדו בשלושה עותקים, השתמשו בנתונים אלה כדי לקבוע את סטיית התקן ולהוסיף פסי שגיאה.


שלב 5 - בדקו את עקומת הכיול

כעת בחנו את התרשים. עקומת הכיול צריכה להיראות ליניארית ובעלת קטע שאינו ליניארי - זהו גבול הליניאריות (LOL), סימן לכך שזיהוי אינסטרומנטלי מתקרב לרוויה.

עקומת כיול
Source: Wikipedia

התאימו את הנתונים לרגרסיה לינארית

השתמשו בתוכנה סטטיסטית כדי להתאים את הנתונים לרגרסיה ליניארית.


הפלט הוא המשוואה הבאה:

y = mx + b


כאשר m הוא שיפוע (היחידות הן בליעה/מיקרומטר), ו-b הוא חיתוך y (היחידות הן בליעה).


השיגו מקדם קביעה (R2)

מקדם הקביעה (R2) מכמת את רמת ההתאמה - דהיינו הריבוע של מקדם המתאם בין ערכי ה-Y הממשיים והחזויים. R2 הוא בדרך כלל שבר בין 0.0 ל-1.0, כאשר 1.0 הוא התאמה מושלמת.

29 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page