מוצרים > כימיה פרמצבטית

מכשור לעיבוד חומרים בקנה מידה קטן ובינוני. מכונות לטחינה, גרנולציה, עירבול, עירבוב, ציפוי, יציקה וייצור טבליות.

אפשרות למנוע אחד עם מגוון מתאמים לעיבודים שונים

מכשור מתקדם לבדיקות גליניות בהתאם לתקני הפרמצבטיקה הבינלאומית נמחמירה ביותר

בדיקות קשיות, פריכות, חוזק, קוטר, עובי

בדיקות מקיפות לאבקות

בדיקות לאמפולות ולאריזות