עשרות דגמים נוספים מפורטים באתר היצרן

Laboratory Balances
Laboratory Balances
מבחר מעבדות המשתמשות במוצר: