מוצרים > כימיה אנליטית

מכשיר FTIR עם טכנולוגיה ייחוחודית המצמצמת את כמות החלקים הנעים למינימום. מגוון אביזרים לכל האפליקציות.

 

סדרת ספקטרופוטומטרים ואביזרים המכסה את כל האפליקציות.

מדידת זיהומי שמן וגריז במים ובקרקעות מעולם לא הייתה קלה יותר.

חברת Wilks מציעה מגוון מכשירים ואפליקצליות למדידות אלה

 

אנלייזרים למדידת אדי גזים

 

אנלייזר למדידת פיח בשמן סיכה

Elemental Analysis by Energy Dispersive X-ray Fluorescence

 

מכשירים לבדיקת אל הרס של אלמנטים מנתרן ועד אורניום Na-U בשיטת פלורוסנציה X-Ray במוצקים, נוזלים ואבקות ללא הכנת דוגמא

 

מכשור מבית Rigaku

אנלייזרים למדידת כספית במוצקים, בנוזלים ובגזים.

 

מדידת פלורוסנציה בטכנולוגיה של אדים קרים ומדידה בטכנולוגיה של איכול דוגמא בטמפרטורה גבוהה ללא הכנה.

 

מכשור מבית PG Instruments

Elemental Analyzers לדוגמאות אורגניות ולדוגמאות אי אורגניות

תנורי התנגדות ותנורי אינדוקציה

אנליזה של מתכות בטמפ' גבוהה

 

אנלייזר TGA למדידת לחות, נידוף ופיח