מוצרים > כימיה תהליכית

מערכות זיקוק והפרדה בשיטות שונות לכל סוגי האפליקציות. לשימושים במעבדות, בפיילוט ובייצור

 

זיקוק בשיטת WFS

זיקוק פרקציות

זיקוק Spin Band

זיקוק משולב